Masz jakieś pytanie? +420 228 227 652 info@lashespro.cz

Mogłoby Ci się spodobać

Koszyk0

W koszyku nie ma żadnych towarów.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Spółka handlowa Lashes PRO s.r.o., z siedzibą: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, REGON: 17365716, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 370664 (dalej "Administrator"), zgodnie z przepisami art. 12 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuje swoich klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych w przypadku korzystania przez nich z jego usług.

Dane osobowe

Następujące dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • Imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • email,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, numer REGON, numer NIP (dalej "dane osobowe")
 • .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych Administratora wynikających z treści umowy zawartej pomiędzy Tobą jako kupującym a Administratorem jako sprzedawcą oraz wypełnienie obowiązków prawnych Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą być w uzasadnionych przypadkach przekazywane przez Administratora danych organom ścigania. Administrator może również ujawnić podane przez Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • wpj s.r.o., CZ28860608
 • Balikobot, s.r.o., CZ06283799
 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961
 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
 • Beepoli s.r.o CZ09387269
 • GOPAY s.r.o., CZ26046768
 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685

Podstawą prawną jest tutaj wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, a także uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej. Dane osobowe należące do specjalnych kategorii danych osobowych nie są przekazywane.

Obowiązek podania danych osobowych

Dane osobowe muszą być przekazane Administratorowi w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

Okres przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub przez okres niezbędny do rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy.

Pouczenie osoby, której dane dotyczą

Spółka Lashes PRO s.r.o. informuje swoich klientów, że mają oni prawo do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a jeżeli tak, to dostępu do tych danych osobowych oraz do następujących informacji: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie można tego ustalić, kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu, istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. do sprostowania przez Administratora dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 3. do usunięcia przez Administratora dotyczących ich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku zaistnienia jednej z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient wycofuje zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 4. aby Administrator ograniczył przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli zaprzeczają ich prawdziwości na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do realizacji celu przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 5. aby Administrator przekazał ich dane osobowe innemu, wskazanemu przez nich Administratorowi ,na ich wniosek.
 6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
 7. w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa, do kontaktu zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

W Pradze w dniu 1.01.2023 r.

Logowanie zamknij

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.