Masz jakieś pytanie? +420 228 227 652 info@lashespro.cz

Mogłoby Ci się spodobać

Koszyk0

W koszyku nie ma żadnych towarów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez spółkę Lashes PRO s.r.o., z siedzibą: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, REGON: 17365716, (zwaną dalej "Administratorem"), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

 • Imię i nazwisko,
 • Email (dalej jako "dane osobowe")
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, a konkretnie wysyłania newsletterów Administratora do osoby, która wyraża niniejszą zgodę. Niniejsza zgoda udzielana jest na okres 5 lat. Osoba udzielająca tej zgody przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub przez osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę o przetwarzanie.
 3. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na dane kontaktowe spółki Lashes PRO s.r.o., z siedzibą pod adresem: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, info@lashespro.cz.
 4. Spółka Lashes PRO s.r.o. informuje swoich klientów, że mają oni prawo do:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są lub nie są dotyczące ich dane osobowe, a jeśli tak, to uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorir danych osobowych, których to dotyczy, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie można tego ustalić, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu, istnienie prawa do żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. do sprostowania przez Administratora dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. do usunięcia przez Administratora dotyczących ich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku zaistnienia jednej z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient wycofuje zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. aby Administrator ograniczył przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli zaprzeczają ich prawdziwości na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do realizacji celu przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  5. aby Administrator przekazał ich dane osobowe innemu, wskazanemu przez nich Administratora, na ich wniosek.
  6. złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.
  7. skontaktować się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez spółkę Lashes PRO s.r.o., z siedzibą: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, REGON: 17365716, (zwaną dalej "Administratorem"), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

 • Imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • email,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numer REGON, numer NIP (dalej "dane osobowe").
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu dokonania rejestracji na stronie internetowej/sklepie internetowym Administratora. Niniejsza zgoda udzielana jest na okres 5 lat. Osoba udzielająca tej zgody przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub przez osobę, z którą Administrator ma zawartą należycie umowę o przetwarzanie.
 3. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na dane kontaktowe Lashes PRO s.r.o., z siedzibą pod adresem: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, info@lashespro.cz.
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące ich dane osobowe, a jeśli tak, to uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie można tego ustalić, kryteriów stosowanych do ustalenia tego okresu, istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. do sprostowania przez Administratora dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. do usunięcia przez Administratora dotyczących ich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadku zaistnienia jednej z następujących przesłanek: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient wycofuje zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. aby Administrator ograniczył przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli zaprzeczają ich prawdziwości na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do realizacji celu przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  5. aby Administrator przeniósł ich dane osobowe do innego, wskazanego przez nich Administratora na ich żądanie.
  6. złożyć sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. skontaktować się zarówno z Administratorem, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa. 
Logowanie zamknij

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.